Nederlands Zwartbles Schapenstamboek

Het Stamboek (NZS)

Door het Nederlands Zwartbles Schapenstamboek worden alle gegevens van de raszuivere zwartblessen bijgehouden en wordt het fokdoel vastgesteld. Het is in de fokkerij erg belangrijk om te weten welke prestaties het voorgeslacht en verdere familieleden van de fokdieren hebben geleverd. De goede eigenschappen van de Zwartbles zijn door selectie verkregen. Het fokken met raszuivere dieren maakt de kans groot dat de goede eigenschappen van de ouders terug te vinden zijn in de lammeren.

Het NZS organiseert elk jaar kijkdagen en keuringen. Dit biedt de gelegenheid dieren onderling te vergelijken en de voortgang te toetsen. Hierbij moet ook het sociale aspect niet onderschat worden. Op dit soort dagen wordt in de wandelgangen heel wat kennis uitgewisseld.

Voor de hobbyist biedt het NZS in de eerste plaats de mogelijkheid met allerlei vragen geholpen te worden door collega-schapenhouders. Ook biedt de NZS informatiemap voor iedereen veel waardevolle informatie. Het officiële orgaan van het NZS heet “De Zwartbles”. In “De Zwartbles” worden naast actuele informatie betreffende de fokkerij ook vaak erg nuttige artikelen geschreven over voeding, diergezondheid, etc.


Downloads

Hier kunt u verschillende bestanden downloaden die betrekking hebben op het stamboek. Uitslagen van keuringen kunt u vinden in het menu onder "keuringen", andere formulieren onder "downloads".

Statuten (doc)
Download hier de statuten van het NZS.

Huishoudelijk reglement (pdf)
Het reglement over huishoudelijke zaken.

Stamboek- en registratiereglement (pdf)
Het stamboek- en registratiereglement geeft alle regels van het NZS weer met betrekking tot inschrijving van dieren, het punten van dieren, het toekennen van predikaten en dergelijke.

Fokdoel (doc)
Naar wat voor Zwartbles streeft het stamboek? Hoe worden uw schapen op exterieur beoordeeld? Dat vindt u in het fokdoel van het NZS

Algemene informatie (doc)
In dit Word-document vindt u nog wat extra algemene informatie over het stamboek.

Beleidsplan 2012-2016 (doc)
Hier vindt u het beleidsplan van het NZS voor de komende jaren.

Jaaroverzicht (doc)
Dit jaaroverzicht is een handreiking van het stamboek naar de leden. Het laat zien hoe en wanneer de schapen het hele jaar door optimaal verzorgd kunnen worden. Zeker als u nog niet veel ervaring hebt met Zwartblessen fokken, is dit een aanrader!

Tarievenlijst (pdf)
Hier kunt u de tarieven van het NZS vinden.