Nederlands Zwartbles Schapenstamboek

Ledenlijst

Door de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)is het niet meer mogelijk om de ledenlijst te publiceren op het openbare gedeelte van de website.

Leden van het NZS hebben via de beveiligde ingang van Falcoo-Online toegang tot de gegevens van alle leden. Deze gegevens zijn alleen te raadplegen. Het downloaden van deze gegevens is niet mogelijk.

De AVG staat niet toe dat persoonsgegevens zonder toestemming van een lid worden verstrekt aan derden.

Voor informatie over het NZS kunnen belangstellenden zich wenden tot een van de contactadressen onder het kopje “Contact”