Nederlands Zwartbles Schapenstamboek

Nieuws


Herfstbijeenkomst
Zaterdag 2 november 2019.
10.30-15.00 uur. Vanaf 10.00 uur ontvangst met koffie.
Nieuwe locatie: Restaurant Schimmel, Stationsweg Oost 243 3931 EP Woudenberg
Tel: 033-2861213

Een dag die net als voorgaande jaren in het teken zal staan van het elkaar ontmoeten en onderlinge gegevensuitwisseling.

10.30 uur Opening door Art Lobs

Hierna een inleiding door Nathan Hornstra te Sexbierum en Jan Maat te Giethoorn, die nader ingaan op hun bedrijfsvoering en fokdoel.

12.30 Lunch. Deze wordt u aangeboden door het NZS

13.30 Middagprogramma: presentatie van Hipra International: vaccins tegen Mastitis en Abortus

i.v.m. reservering lunch aanmelden voor woensdag 30 oktober a.s.
Bij: Gert Blaauw, tel. 0548-362876 of E-mail: secretaris.nzs@hetnet.nl.


Zwerfafval
Inventarisatie: Gevolgen van zwerfafval voor veehouders Wellicht heeft u er wel eens mee te maken gehad; schade door zwerfafval. Blikjes of plastic in het land waar u uw vee weidt of versplintert in het (kuil)gras. Omdat er momenteel nog weinig bekend is over de (economische) schade die ontstaat bij veehouders door zwerfafval is er een onderzoek opgestart. Wij willen u vragen hier aan mee te werken. Uw informatie is namelijk van grote waarde voor het onderzoek (ook als u nog nooit met zwerfafval te maken had op uw bedrijf). Het onderzoek is onderdeel van de Landelijke Aanpak Zwerfafval (LAZ), uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. De anonieme vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van beleidsdoelen voor zwerfafval. Wij vragen u daarom om de vragenlijst in te vullen en de veehouderij een stapje verder te helpen. Deze enquĂȘte is voor alle veehouders van rundvee, paarden, schapen, geiten, varkens en pluimvee die weidegang of een uitloop te hanteren, of waar (berm)gras, hooi of kuil gevoerd wordt. Hartelijk dank voor uw medewerking!
Link naar de enquete:
https://nl.surveymonkey.com/r/FNFT8G5


Nationale keuring voorbij
De nationale keuring van het NZS was een groot succes. Bekijk de foto's en uitslagen op de pagina keuringen.


NZS keuring
Sfeerverslag NZS keuring 2016. (sfeerverslag)